Tools voor verandering in organisaties

Tools voor veranderingen in organisaties en persoonlijk leiderschap in 7 mijlsessies: zeven transformatiebijeenkomsten op maat.

“Ik maak mensen beter in het werk dat ze doen in hun eigen leer – en werkomgeving. Ik zie de dissonanten in een organisatie en leer teams optimaal samenwerken met de middelen die ze hebben.”

Loucas van den Berg

 • Je bent op zoek naar bezieling maar weet niet hoe.
 • Je zit vast, wie ben je en wat voel je echt? Hoe kun je dit omzetten in evenwichtig leven en werken.
 • Je wilt de vonk voelen, de passie maar trekt je terug of komt om in verantwoordelijkheden.
 • Je bent productief maar niet creatief.
 • Hoe genereer ik als leidinggevende, projectleider of teamleider verandering in mijn organisatie?
 • Hoe inspireer ik uiteenlopende persoonlijkheden in mijn organisatie en hoe laat ik ze optimaal samenwerken

Je wordt begeleid door twee ervaren dieptepsychologen, vertellers en ondernemers. Het inzicht in je werkcultuur en je persoonlijke passie vertalen we in een gezond werkende lichaamsenergie, werkklimaat en tools voor verandering. We bouwen voldoende tijd in om je transformatie door te maken. Wij zetten in op diepgang! Met oefeningen en opdrachten op maat. Menszijn in alle nuances. We gaan niets uit de weg. We zijn geen coaches met het zoveelste model. We werken organisch en directief met jou als middelpunt.

Uniek is verder dat jouw transformatie een universeel karakter heeft, een verhaal is van velen Soms moet je misschien doen waar je niet toe geneigd bent.

Uitgangspunten:

Persoonlijk leiderschap: opruimen oude belemmeringen en patronen. Weten wie je bent en wat je voelt: het begint met het kwetsbaar maken van het ik, het contact maken met de oude verdedigingsmechanismen, de oude pijnen en overtuigingen die je hebt vastgehouden en waaruit je een persoon hebt gesmeed. Je bent productief maar niet creatief.

Het vergeten lichaam: Hoe gebruik je het lichaam en de energie om optimaal te creëren en oude patronen los te laten?  Het functioneert als een machine maar ondersteunt je diepere gevoelens en emoties niet. Je drukt je angsten weg. Je ziet het lichaam niet als bron van intuïtie, focus en helder denken. Het lichaam leren kennen in een transformatieproces betekent oude spanningen en emoties loslaten en vitaal worden, energiek en afgestemd op diepere waarneming, kennis en intuïtie.

Universele verhalen. Welk verhaal ligt ten grondslag aan je organisatie, werkklimaat en de wens tot groei en verandering? Deze verhalen hebben een universele ondertoon. In alle culturen, tijden en mythen hebben verhalen een ingrijpende rol gespeeld in het ontdekken van het eigen zelf en de wijze hoe samen te leven en te werken. Het zijn verhalen die je inzicht geven, diep raken en je weer oprichten.

Onze werkwijze geen modellen wel tools. Authentiek worden door jezelf en teams door te lichten en verandering in te zetten. De werkwijze is organisch en op maat. We werken met de 5 aspecten van bezieling uit het boek van Loucas van den Berg: De diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees – leer en wandelboek over bezieling

Voor wie? Leidinggevenden in organisaties, projectleiders, welzijnswerkers, teams. We hebben ervaringen in bedrijven, overheden, zorginstellingen en onderwijs.

De lessen:

 1. Inzicht en contact met belemmeringen en blokkades in jezelf en de organisatie. Waarom stokt de flow?
 2. Transformatie: hoe leer jij en je organisatie mee te bewegen en te transformeren
 3. Focus op de eigen as: authentiek worden en de identiteit en kernkracht van de organisatie leren kennen
 4. Emotionele intelligentie als basis voor communicatie, experiment en verandering. Een nieuw zelfbeeld ontdekken en managen.
 5. Herwaardering van jezelf en de organisatie om oude vormen, belemmerende gedachten en creaties te laten gaan
 6. Concrete stappen in groei en verandering. Presenteren van je nieuwe zelf en verandertools voor je organisatie. Elke actie is een verbinding aangaan met de oude en nieuwe situatie.
 7. Veranderen doe je samen. De tools om optimaal de nieuwe visie te implementeren in je eigen leef en werkomgeving. Lichaam, geest en actie op éen lijn.

Het verandertraject wordt gegeven door twee professionals: Drs. Loucas van den Berg, organisatiedeskundige, historicus en schrijver en drs. Theo Verheggen, cultuurpsycholoog. Ze hebben jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg.

Kosten: € 2400,-. Zet je loopbaanbudget in!