Spiritueel coach

Opleiding Spiritueel Coach 2023-2024 – Resultaatgericht werken vanuit spirituele grondslag

Je bent toe aan een nieuwe uitdaging. Hierin wil je niet alleen intuïtiever gaan werken maar je hebt ook behoefte aan een concrete opleiding waarin innerlijke kennis, spirituele psychologie en het manifesteren van de wezenlijke kwaliteiten van de ander een leidraad worden

Spiritualiteit is een combinatie van zelfinzicht, spirituele ontwikkeling, lichaamsbewustzijn en ontwaken van de spirituele energie. In de benadering van Loucas van den Berg komen de eigen spirituele groei en arbeid samen. Vandaar deze spiritueel coachopleiding.

Word spiritueel coach! De opleiding spiritueel coach op maat kan individueel en in groepsverband worden gevolgd. Maak een afspraak. Je kunt op ieder moment instappen en een traject van tien bijeenkomsten met Loucas van den Berg afspreken. Het spiritueel coachtraject is op maat. Je kunt casussen inbrengen. In het eerste gesprek worden je intenties en leerdoelen helder gemaakt.

Je leert:

 1. Je verhoogt je intuïtie, afstemming en invoelend vermogen en lost knelpunten op
 2. Je krijgt directe toegang tot je spirituele kennis en leert deze over te dragen.
 3. Je leert je spirituele groei en coaching te integreren in je leven en werk
 4. Je spreekt direct de kern van de ander aan
 5. Je leert een ander op wezensniveau te begeleiden en onderscheidt hoofdthema’s van bijzaken.
 6. Je krijgt les en inzicht in de brugperioden van je cliënt
 7. Je krijgt tools voor een gesprek op zielenniveau.
 8. Je krijgt tools om de schaduwkanten versus spirituele kracht te begeleiden
 9. Je krijgt tools voor energieoverdracht en heling van de client
 10. Je overziet een transformatieproces
 11. Je krijgt tools voor transformatie van teams
 12. Je ontvangt na afloop een certificaat en een set van tools en oefeningen voor je zelf en de ander

Geschikt voor professionals in het werkveld van persoonlijke begeleiding en hulpverlening: trainers, mediators, opleiders, coaches, eenieder die een ander wil begeleiden vanuit de essentie.

Kosten: € 1900,- voor 10 sessies
Data: individueel op afspraak; 06-46372087
Start na persoonlijk consult.

Drs. Loucas van den Berg studeerde geschiedenis en psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en spirituele therapie bij de psycholoog Ad Stemerding. Hij werkte als leidinggevende en manager in bedrijven en instellingen. Loucas maakt spirituele groei en intuïtie mogelijk en koppelt dit aan leven en werken. Hij heeft hier dertig jaar ervaring in. In zijn boek uit 2004 De Diepe Vreugde van Manifestatie, een Lees, Leer en Wandelboek over Bezieling (link) scheef hij over de 5 kenmerken van optimale inspiratie: 1. Creatieve energie, 2. reflectie en helicopterview, 3. diepe vreugde, 4. focus en wilskracht, 5. subtiele inzichten en onderscheidingsvermogen. Zijn manifestatieboek helpt je spiritueel te ontwikkelen in leven en arbeid. Het boek rekent af met illusies zoals wensen wat er niet is, doen alsof, denken dat je voelt, verklaren waarom iets is en oordelen vanuit het superego.

De drie boeken van Loucas van den Berg: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer- en wandelboek over Bezieling, De Helende Stem en Kandinsky, het opbloeien van de Vrije Geest vormen onderdeel van het verplichte lesmateriaal. Een jaargang is uit te breiden met een 5-daagse coachingsreis naar Assisi, het groene dal van Franciscus van Assisi in Italië.