Over Loucas van den Berg

Drs. Loucas van den Berg is een professional op het gebied van genezing van verdriet en trauma, coaching, spirituele opleidingen, retreats en lezingen over spiritueel leiderschap en manifesteren, heling en kunst en waarneming om mensen te leren leven vanuit innerlijke grondslag.

De afgelopen dertig jaar heeft Loucas, naast tientallen jaartrainingen en opleidingen op het vlak van spirituele groei, helende stem en zielengenezing, kunst en waarneming, talloze mensen individueel ontvangen voor (zaken)advies als ook ouders met kinderen voor traumatherapie.

Ik interesseer me voor mensen en organisaties. Ik zie de individuele groei, patronen en de ontwikkeling van teams, de historicus en manager in mij zien mens, bedrijf en samenleving in een groter verband. Ik ben in staat sturend en strategisch op te treden door middel van beleid, artikelen, boeken, communicatie en inzicht.

Ik ben sedert 1989 historicus. Daarnaast studeerde ik kwaliteitszorgmanagement in Tilburg en Stemtherapie in New York. Ik heb vijf jaar lang samengewerkt met de psycholoog Ad Stemerding, schrijver van o. a. Groei en evenwicht en werkte mee aan een groot adoptieonderzoek op de faculteit psychologie in Utrecht.

Na mijn universitaire studie kreeg ik een combibaan waarin ik zowel in het AMC Amsterdam psychiatrie werkte als op het Universiteitsmuseum Amsterdam. Ik schreef een boek over de geschiedenis van de psychiatrie in Amsterdam: Rijp voor Paviljoen 3. Met studenten van de Rietveldacademie maakte ik de gelijknamige expositie. Het was interessant om zoveel kopstukken uit de psychiatrie te spreken zoals P. Kuiper en A. van Danzig.

Na een aantal beleidsbanen in het bedrijfsleven en de zorg koos ik voor een eigen praktijk voor spirituele therapie. Tot op de dag van vandaag heb ik deze. Ik behandel daar kinderen en volwassenen met trauma’s en angsten. Geleidelijk aan kwamen er meer werk gerelateerde consulten. Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding maar vooral de diepte gesprekken over het optimaliseren van het werk, het welzijn, en het afstemmen of de organisatie en de ontwikkeling van de persoon samengaan.

Dit combineer ik met bedrijfsadvies, met name teams in verandering maar ook persoonlijk leiderschap. Ik hanteer geen model maar laat mensen anders denken en doen vanuit hun persoonlijkheid, talenten, communicatie. Ik heb een oog voor waar de conflicten zich openbaren en weet dit met de betrokkenen te keren. Dat vraagt veel psychologisch inzicht en onderscheidingsvermogen. Goed kunnen luisteren en mensen in hun waarde laten is een begin. Ik ga uit van wat er is en werk van daaruit naar inzicht, gelijkgestemdheid en groei. Ik noem het direct en organisch werken.

Sedert 2020 besteed ik veel aandacht aan studenten, hun welzijn, ontwikkeling en carrière. De kennis, persoonlijke ontwikkeling en talenten van studenten breng ik in lijn met arbeid. Het gaat hierbij niet alleen om een vaste baan maar ook hoe iemand zich het beste manifesteert en inzetbaar kan maken in de samenleving. Ik heb de visie dat procesontwikkeling, persoonlijkheidsprofiel en werk samengaan. Ik geef trainingen en tools hiervoor.

Tot slot draag ik mijn kennis op het gebied van spirituele therapie, geschiedenis, organisaties en hun groei en veranderingen graag over in lezingen, cursussen en opleidingen.