Zielengenezing

Zielengenezing 2022-2023 – Spiritueel genezen met energieoverdracht, aanraking, gesprek, tools, stem

Er is maar één manier om je bestemming te bereiken: door de concrete wereld heen

 Deze opleidingsmodule start voor de twintigste(!) keer.

 • Wil je een additionele opleiding volgen om de ander spiritueel te genezen
 • Streef je naar integratie van lichaam, geest en ziel in jezelf en in je behandelingen?
 • Zoek je een nieuw instrumentarium van energetische aanraking, gesprek en talloze praktische tools om een ander bij de kern van de oplossing te brengen
 • Wil je je eigen intuïtie en spirituele groei en afstemming vergroten?
 • Wil je grote levensveranderingen en proces van sterven kunnen begeleiden?
 • Wil je meer kennis en vaardigheden als therapeut of helper?
 • Wil je stap voor stap je eigen spirituele groei koppelen aan krachtig werken en communiceren met de ander?
 • Wil je praktische lessen over karma, ziel, levenslessen en groei?
 • Wil je praktisch je kennis en tools toepassen in de veilige oefensessies?
 • Wil je al het geleerde toepassen in je eigen leef en werksituatie en daarop gecoacht worden?

Dan is deze opleiding voor jou bestemd!

Je leert:

Je eigen instrument te verfijnen:

 1. Je spirituele groei te versterken en dagelijks te oefenen
 2. Keuzes te maken die je spirituele groei bevorderen en hoe deze te onderhouden
 3. Je persoon, je ziel en je gedrag op éen lijn te krijgen
 4. De hoofdthema’s en overgangsperioden in je leven te zien
 5. Het respecteren en accepteren van wie je in wezen bent/ loslaten schuldgevoelens

Te werken met anderen:

 1. Te werken met energieoverdracht in gesprek en aanraking
 2. Hoe je intuïtie te verhogen en een spiritueel proces te begeleiden,
 3. Hoe je fysiek, emotioneel, gevoelsmatig en spiritueel de ander kunt genezen
 4. Hoe stem en energieoverdracht samengaan in een therapie proces
 5. Hoe je mensen begeleidt in grote veranderingen en in sterven
 6. Praktische transformatieoefeningen te geven op ieder niveau. Bijvoorbeeld: doorstromen van levensgevoel, expressie in plaats van terughouding, dieper gevoelsleven in plaats van emoties, wijsheid in plaats van denken, basisvertrouwen in plaats van angst en twijfel.

We oefenen iedere les in het zielengenezing traject 2022-2023 met:

 1. Het werken met jezelf als instrument, en het leren kennen en gebruiken van je lichaamsenergie en spirituele energie is niet pure mystiek. Het vraagt concrete lichaamsgerichte oefeningen. Vergroten van je intuïtie, spirituele groei zijn essentieel. Je leert vanuit je eigen essentie je leven opnieuw te bekijken en te zien wat je bestemming en levensdoelen zijn.
 2. Het tweede deel van de les gaat over spirituele genezing naar anderen. Er worden oefeningen gedaan en tools aangereikt voor thuis. We werken in tweetallen. Je kunt je eigen casussen inbrengen. Iedere les wordt afgesloten met praktische en – leesoefeningen voor thuis. Aan het einde van de opleiding is er een certificaat.

De oefeningen die ik in de cursus worden aangereikt bestaan uit:

 • Kundalini oefeningen voor zelfbewustzijn en spirituele ontplooiing
 • Concentratieoefeningen voor bewustzijnsverruiming en dieper zelfbeeld
 • Meditatie- en imaginatieoefeningen
 • Chakraoefeningen en de relatie met de vitale organen
 • Oefeningen die je met je cliënt kunt doen

Visie en achtergrond Loucas van den Berg: In deze opleidingsmodule staat het werken met helende energie in handen en stem ter wille van de zielenontwikkeling van de ander centraal. De afgelopen 25 jaar heb ik als psycholoog, spiritueel therapeut en helende stemtherapeut een enorme praktijkervaring opgedaan in het behandelen van mensen. Ik wil deze ervaring graag doorgeven.

Drs. Loucas van den Berg is spiritueel therapeut, stemtherapeut en psycholoog. Hij studeerde psychologie en geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en muziektherapie aan de Transformative Power of Sound School van Don Campbell te New York en psychologie en spirituele therapie bij de psycholoog drs. Ad Stemerding te Belfeld.

In mijn praktijk komen mensen met zeer uiteenlopende professies en leeftijden zoals: managers, leidinggevenden, therapeuten, zangers, musici, artsen, docenten, wetenschappers, kunstenaars. De ene keer is de aanleiding een lichamelijke klacht, de andere keer betreft het een vraag over innerlijke groei, de houding in een conflict of situatie tot aan het gevoel niet het vermogen te hebben het leven in eigen hand te nemen en te leven vanuit de eigen ziel en bestemming.

Steeds werkt een consult bewustzijns verhogend ten aanzien van lichaam en geest en laat ook de onderlinge verbanden zien en voelen. Een mens hoeft niet na de eerste behandeling genezen de deur uit maar heeft voldoende inzicht en handvatten meegekregen om tot transformatie van zijn klacht of vraag te komen. De doorstroming van de lichaamsenergie, het inzicht in zijn zielenontwikkeling en waar hij nu staat en een praktische oefening voor thuis begeleiden hem naar zelfstandig en verantwoordelijk leven.

In mijn boeken: Reeds in mijn boek De Helende Stem, een nieuwe visie op de essentie, het gebruik en de toepassing van de helende kracht van trilling in de vorm van stem, geluid en muziek (Ankh Hermes 2001) ben ik ingegaan op mijn ervaring in het werken met de combinatie: aanraking, helende stem en bestemming. Ik schreef: Naast een goede diagnose van de klachten en vragen van mensen is het mijn intentie om de verstoring of vraag in verband te brengen met de zielenontwikkeling die iemand doormaakt. Dat betekent dat ik de cliënt begeleid met wezenlijke thema’s als: waar sta je in je leven; wat is je bestemming, wat is er nu nodig en waar is de ziekte een uiting van?

In mijn volgende boek De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees – , leer – en wandelboek over bezieling (Ankh Hermes 2004) heb ik de transformatiekracht in de mens sterk aangesproken. Deze oefeningen maken het herscheppen van iemands leven mogelijk. Ze helpen ons om de vastgeroeste patronen van het ego te doorzien en hernieuwd contact te maken met ons scheppend potentieel. Deze transformatieoefeningen heb ik veel toegepast in het bedrijfsleven en de coaching gesprekken.

Inloop 18.45 uur en start om 19.00 uur, einde rond 21.30 uur.
Data (op dinsdagavonden): 20 september, 4 oktober, 1 november, 29 november, 13 december, 17 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 23 mei

De cursuskosten bedragen: € 1795,- inclusief koffie/thee en cursusinformatie. Te betalen ineens of in twee termijnen.

Inschrijven is noodzakelijk en dient bijtijds gereserveerd te worden. U bent verzekerd van inschrijving en deelname wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en opgestuurd en minimaal € 1000,- heeft aanbetaald.

Een vereiste voor inschrijving van de opleiding Zielengenezing is minimaal één afstemmingsconsult à € 120,-.
De twee boeken van Loucas van den Berg vormen een onderdeel van de cursus en deze zijn te koop via het bestelformulier.
Opgave: Deelname is mogelijk via aanmeldformulier en aanbetaling.

Individueel consult
Een individueel consult is te maken via 06-46372087 of  via info@loucasvdberg.nl.