Gustav Jung Kundalinitherapie

Ontwikkelen Kundalinienergie voor eigen groei en praktische toepassing in een therapeutische situatie.
Een praktische cursus voor therapeuten, verzorgers in de reguliere en complementaire zorg en eenieder die de kundalini kracht wil integreren in groei en meditatie.

Jung Kundalini-therapie
Data
: Acht keer op de donderdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur: 24-05, 13-06, 04-07, 29-08, 12-09, 04-10, 07-11 en 12-12.
Kosten: € 770,- (studenten krijgen korting).
Voor deze opleiding is praktische ervaring met het werk van Gustav Jung geen vereiste. Wel wordt er interesse en studiebereidheid gevraagd.

“Kundalini-energie is de grootste bron van creativiteit en bewustzijn. Kundalini stelt je in staat jezelf te zijn, één te worden met je ware aard en anderen te helpen hetzelfde te doen.”

Jung heeft in zijn boek Westers bewustzijn en Oosters inzicht de chakra-psychologie beschreven. Hij wijst in het boek op de noodzaak van het ontwaken van de Kundalini-energie in ieder mens om tot hoger bewustzijn te komen. De opleiding bestaat uit het lezen van Carl Gustav Jung, commentaar op Kundalini Yoga, pagina 20-88 uit Westers bewustzijn en Oosters inzicht en oefenen met praktische tools voor spirituele groei, kundalini energie en de toepassing voor cliënten.

Een krachtige techniek om jezelf te leren kennen
Het gaat er enerzijds om je eigen schaduwdelen te leren kennen (veelal via de ander), maar ook om de diepste grond van je bestaan te ervaren: je authentieke kern met zijn positieve krachten. In de Kundalini-therapie vindt je een manier om die opbouwende, spirituele kracht in jezelf aan te spreken.

Een zinvolle toevoeging in de behandeling van cliënten

Leerdoelen van de cursus 
Zelfbewustzijn, therapeutische praktijk en overdracht naar de cliënt door middel van lichaamsgerichte kundalini-oefeningen.

 1. Leren werken met de eigen kundalini-energie aan de hand van concrete oefeningen.
 2. De overdracht naar de cliënt: oefeningen voor de heling en zelfbewustzijn van de cliënt.
 3. Het inbrengen van casussen om de eigen praktijk te verstevigen.

Therapeutisch werken wordt weer meer een proces waarin je zelf gestimuleerd wordt door nieuwe ervaringen, en waarin je al doende opruimt wat belemmerend werkt voor je eigen energiesysteem en voor de overdracht naar je cliënt.

Tools:

 • Kundalini oefeningen voor zelfbewustzijn en spirituele ontplooiing
 • Concentratieoefeningen voor bewustzijnsverruiming en dieper zelfbeeld
 • Meditatie- en imaginatieoefeningen
 • Oefeningen die je met je cliënt kunt doen

Lesthema’s

In de acht lessen wordt je energie op ieder kundalini-niveau omgevormd en verdiept:

 1. Introductieles: de therapeut als instrument en de overdracht naar anderen
 2. Basale lichaamsenergie: beweging en rust
 3. Creatieve energie: vertrouwen en verbinding
 4. Wilsenergie: wilskracht en innerlijke wil
 5. Gevoelsenergie: geven en ontvangen
 6. Expressie energie: uitspreken en terugtrekken
 7. Intuïtieve energie: denken en intuïtie
 8. Spirituele energie: eenheid

Drs. Loucas van den Berg heeft 30 jaar praktijkervaring als psycholoog, historicus en spiritueel therapeut. Hij onderging de Jungiaanse diepte-analyse.